Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7410 6844
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
5638 3ead 500
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil vialaluna laluna
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaeternaljourney eternaljourney
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaeternaljourney eternaljourney
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
Reposted fromnorwegianwoods norwegianwoods vialaluna laluna
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viascorpix scorpix
0712 526c
Reposted frommeem meem viaeternaljourney eternaljourney
7822 72de
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viacorazblizej corazblizej

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaMissStardust MissStardust
Jestem zmęczony i wypalony, a to dopiero początek tygodnia, a to dopiero - w sumie - początek dorosłości.
— (via rebel—nymphet)
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl